تیم هونامیک جهت حفظ اطلاعات وارد شده در سایت و حفظ حریم شخصی افراد تمامی توان خود را به‌کار می‌گیرد و این اطلاعات را در اختیار کسی قرار نمی‌دهد.