جدید‌ترین محصولات

H451

199000 تومان
دستبند بافت و سنگ سنگ غقیق آبی تراش استار بافت 3تایی

H450

209000 تومان
دستبند آسمان سنگ عقیق آبی تراش استار خرجکار نقره 925

ASH449

259000 تومان
دستبند دورپیچ کنفی سنگ هاولیت سفید و عقیق سلیمانی تراشخورده سایز 8 گوی نقره سیاه قلم 925

H448

279000 تومان
YIN AND YANG دستبند سیاه و سفید - برگرفته از نماد یین و یانگ سنگ هاولیت تراش سفید - سنگ اونیکس مات مشکی گوی سیاه قلم نقره عیار 925

H447

239000 تومان
دستبند سنگ و نقره بافته شده سنگ لاوا و اونیکس تراش خورده مات گوی نقره سیاه قلم عیار 925

H445

259000 تومان
دستبند سنگ و نقره سنگهای لاوا -عقیق سلیمانی - هماتیت نقره ای - هماتیت دودی تراشخورده - خرجکار و آویز نقره سیاه قلم عیار 925

H446

329000 تومان
دستبند سنگی سنگهای لاوا -اونیکس تراش استار -عقیق سلیمانی - عقیق سیاه تراش استار رینگ و خرجکار نقره عیار 925

H444

199000 تومان
دستبند بافت و سنگ سنگ لاوا و سنگ اونیکس مات تراش استار

H442

199000 تومان
دستبند سنگی سنگ لاوا رینگ و آویز پر نقره عیار 925 میباشد

ASH441

239000 تومان
دستبند دورپیچ چرمی سنگ های هماتیت - لاوا - فیروزه آفریقایی گوی وسط نقره عیار 925 میباشد سایز سنگ ها = 8 میل

H440

239000 تومان
دستبند ترکیبی سنگ - نقره - زنجیر کارتیه سنگ جسپر فیروزه ای - لاوا - هماتیت رینگ های نقره عیار 925 زنجیر کارتیه تراشخورده استیل

H438

139000 تومان
Double Row دستبند دو ردیفه سنگ لاوا 6 میل

H437

159000 تومان
دستبند سنگ و بافت سنگ اونیکس و سنگ موکاییت قرمز 8 میل بافت کنفی

H436

159000 تومان
دستبند سنگ و بافت سنگهای هماتیت رینگی تراشخورده - جسپر قرمز - اونیکس براق - اونیکس مات تراش استار

H435

159000 تومان
دستبند بافت و سنگ سنگ لاوا 8 میل - نخ کنفی

KC006

99000 تومان
جاکلیدی - جاسوییچی چرم - سنگ هماتیت - بافت - آویز استیل هونامیک

KC005

119000 تومان
جاکلیدی - جاسوییچی چرم - سنگ  جسپر - بافت - آویز استیل هونامیک

KC001

109000 تومان
لنیارد Lanyard نخ کنفی ترکیه ای بافت مکرومه  

C011

109000 تومان
زنجیر شلوار مینیمال جنس :آهن آبکاری شده طول 50 سانت

مقالات